Nota prawna

 

Informacja zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG)

 

Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG
Przedsiębiorstwo biegłych rewidentów, Spółka doradztwa podatkowego

Podbielskistraße 158
30177 Hannover

 

Reprezentowana przez:

Dyrektora Generalnego
Biegły rewident/konsultant podatkowy Stefan Anochin
Biegły rewident/konsultant podatkowy Andreas Roters

 

Kontakt

Telefon: +49 (0) 511 – 530 55 0
Fax: +49 (0) 511 – 530 55 45
e-mail: info@ark-hannover.de

 

Dane rejestracyjne

Zarejestrowana w rejestrze handlowym A
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Hanowerze
Numer rejestracyjny: HRA 200787

 

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z art. 27 Ustawy o podatku obrotowym (UStG)

DE251909622

 

Partner odpowiedzialny osobiście / Komplementariusz

ARK Audit & Tax GmbH
Firma audytorska, firma doradztwa podatkowego

Podbielskistraße 158
D-30177 Hannover

 

Dane rejestracyjne

Zarejestrowana w rejestrze handlowym B
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Hanowerze
Numer rejestracyjny: HRB 215321

 

Reprezentowany przez:

Dyrektora Generalnego
Biegły rewident/konsultant podatkowy Stefan Anochin
Biegły rewident/konsultant podatkowy Andreas Roters

 

Spółka doradztwa podatkowego

Organ nadzorujący

 

Izba Doradców Podatkowych Dolnej Saksonii
Adenauersllee 20
D-30175 Hannover

Telefon: +49 (0) 511 – 28 890 0
http://www.stbk-niedersachsen.de

Izba Doradców Podatkowych Anhalt Saksonii
Zum Domfelsen 4
D-39104 Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 – 61 162 0

www.stbk-sachsen-anhalt.de

 

Tytuł zawodowy i branżowe przepisy prawne
Tytuł zawodowy: Konsultant podatkowy
Właściwe izby: Izba Doradców Podatkowych Dolnej Saksonii
i Izba Doradców Podatkowych Saksonii Anhalt
Przyznane przez: Republika Federalna Niemiec

 

Przepisy prawne specyficzne dla branży:

Ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG)

 

Regulacje dostępne w:

Izby Doradztwa Podatkowego oraz na stronie www.bstbk.de (w zakładce “Doradca podatkowy”, podkategoria “Prawo branżowe”)

 

Spółka doradztwa podatkowego

Organ nadzorujący

Izba Biegłych Rewidentów w Berlinie
Rauchstraße 26
D-10787 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 – 72 61 61 0

www.wpk.de

 

Tytuł zawodowy i branżowe przepisy prawne

Tytuł zawodowy: Biegły rewident
Właściwe izby: Berlińska Izba Biegłych Rewidentów
Przyznany przez: Republikę Federalną Niemiec

 

Branżowe regulacje prawne:

Ustawa o biegłych rewidentach (WPO)
Regulamin dla biegłych rewidentów (BS WP/vBP)

 

Regulacje dostępne w:

Izby Biegłych Rewidentów oraz na stronie www.wpk.de (w zakładce “Regulacje prawne”)

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Nazwa i siedziba ubezpieczyciela:

HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, D-30659 Hannover

 

Zakres ubezpieczenia dla:

Biegły rewident

Doradca podatkowy

Adwokat

 

Odpowiedzialny za redakcję

Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG

Podbielskistraße 158

D- 30177 Hannover

 

Procedury rozstrzygania i rozwiązywania sporów w UE

Komisja Europejska utworzyła platformę ODR (Online Dispute Resolution) służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych transakcji prawnych: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie chcemy ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim lub powszechnym sądem polubownym.

 

Odrzucenie niechcianych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w naszej Informacji prawnej, do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

 

 

Informacja prawna została przygotowana 07.11.2022 za pomocą generatora eRecht24.

 

 

Prawa autorskie do zdjęć

Grafika użyta w nagłówku i sekcji usługi – Agencja Webdesign 7Peak

Grafika użyta w dziale Kontakt i Lokalizacje – Fotograf Rayk Weber

Grafika użyta w dziale Aktualności, Kontakt i Lokalizacje – ARK Group