Informacja prawna

 

Informacja zgodnie z § 5 niemieckiej Ustawy o mediach telekomunikacyjnych

Anochin • Roters & Kollegen GmbH & Co. KG

Spółka biegłych rewidentów

Spółka doradztwa podatkowego

Podbielskistraße 158

30177 Hannover


Reprezentowana przez:

Dyrektor Generalny

Biegły rewident/Doradca podatkowy Stefan Anochin

Biegły rewident/Doradca podatkowy Andreas Roters


Kontakt

Telefon: +49 (0) 511 – 530 55 0

Telefax: +49 (0) 511 – 530 55 45

Mail: info@ark-hannover.de


Informacje rejestrowe

Wpis do Rejestru Handlowego A

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Hannover

Numer rejestru: HRA 200787


Numer identyfikacyjny VAT
zgodnie z §27 niemieckiej Ustawy o podatku obrotowym

DE251909622


Wspólnik odpowiadający osobiście / Komplementariusz

ARK Audit & Tax

Spółka biegłych rewidentów

Spółka doradztwa podatkowego

Podbielskistraße 158

30177 Hannover


Wpis do rejestru 

Wpisy do Rejestru Handlowego B

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Hannover

Numer rejestru: HRB 215321


Reprezentowany przez:

Dyrektor Generalny

Biegły rewident/Doradca podatkowy Stefan Anochin

Biegły rewident/Doradca podatkowy Andreas Roters


Spółka doradztwa podatkowego

Organ nadzorczy

Izba Doradców Podatkowych Dolnej Saksonii

Adenauerallee 20

30175 Hannover

Telefon: +49 (0) 511 – 28 890 0

http://www.stbk-niedersachsen.de

Izba Doradców Podatkowych Saksonii Anhalt

Zum Domfelsen 4

39104 Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 – 61 162 0

www.stbk-sachsen-anhalt.de


Tytuł zawodowy oraz branżowe regulacje prawne

Tytuł zawodowy: doradca podatkowy

Właściwe izby: Izba Doradców Podatkowych Dolnej Saksonii oraz Izba Doradców Podatkowych Saksonii Anhalt

Przyznany przez: Republikę Federalną Niemiec


Branżowe regulacje prawne: 

Ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG)


Regulacje dostępne w:

Izba Doradców Podatkowych oraz na: www.bstbk.de (w wykazie 'doradca podatkowy’, podkategoria 'prawo branżowe’ )


Spółka Biegłych Rewidentów

Organ nadzorczy

Izba Biegłych Rewidentów Gospodarczych Berlin

Rauchstraße 26

10787 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 – 72 61 61 0

www.wpk.de


Tytuł zawodowy i branżowe regulacje prawne

Tytuł zawodowy: biegły rewident

Właściwa izba: Izba Biegłych Rewidentów Berlin

Przyznany przez: Republika Federalna Niemiec


Branżowe regulacje prawne:

Ustawa o rewidentach gospodarczych (WPO)

Regulamin Biegłych Rewidentów (BS WP/vBP)


Regulacje są dostępne w:

Izba Biegłych Rewidentów oraz na: www.wpk.de (w wykazie przepisy prawa)


Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu

Nazwa i siedziba ubezpieczyciela:  HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover

Zakres ubezpieczenia dla:

Biegły rewident

Doradca podatkowy

Adwokat


Informacja dotycząca niemieckiej Ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Nie spoczywa na nas obowiązek udziału w procedurze rozwiązania sporów konsumenckich prowadzonej przez biura mediacji konsumenckich oraz nie jesteśmy zainteresowani udziałem w takim postępowaniu.

Powyższa informacja została sporządzona w dniu 14.12.2017 za pomocą generatora  eRecht24.


Wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej (Disclaimer)

Odpowiedzialność za publikowane treści

Jako dostawca usług zgodnie z § 7 ust.1 niemieckiej Ustawy o usługach telekomunikacyjnych (TMG) ponosimy odpowiedzialność za publikowane na niniejszych stronach treści własne w zakresie ogólnych przepisów prawnych. Zgodnie z §8 do §10 ustawy TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do prowadzenia kontroli i badania okoliczności przekazywanych i gromadzonych informacji stron trzecich, które wskazują na działania niezgodne z prawem.

Powyższe nie dotyczy zobowiązania do usunięcia lub zablokowania informacji, jakie wynika z stosowania ogólnych przepisów prawa. Odpowiedzialność z tego tytułu powstaje jednak dopiero od momentu, w którym dowiemy się o naruszeniu prawa. Niezwłocznie po tym, jak zostanie stwierdzone naruszenie prawa, treści zostaną usunięte.


Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Nie jesteśmy w stanie brać odpowiedzialności za treści obce. Za treści publikowane pod linkami odpowiedzialność każdorazowo ponosi konkretny dostawca lub właściciel strony. W momencie umieszczania linku przeprowadziliśmy kontrolę poszczególnych stron internetowych pod względem możliwych naruszeń prawa i nie zostały stwierdzone treści naruszające prawo.

W sytuacji, w której nie istnieją konkretne przesłanki wskazujące na złamanie prawa, nie mamy możliwości prowadzenia stałej kontroli treści stron umieszczonych pod linkami. Po ujawnieniu przypadku naruszenia prawa dany link zostanie natychmiast usunięty.


Prawo autorskie

Treści i utwory wykonane przez administratorów stron na niniejszych witrynach podlegają ochronie niemieckiego prawa autorskiego. Kopiowanie, przerabianie i rozpowszechnienie oraz wszelkiego rodzaju ich użycie wykraczające poza prawo autorskie wymagają pisemnej zgody danego autora lub wykonawcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Jeśli treści niniejszej strony nie zostały sporządzone przez administratora, obowiązuje prawo autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich zawierają stosowną adnotację. Gdyby jednak Państwo zauważyli, że prawo autorskie zostało złamane, prosimy o poinformowanie nas. Jak tylko dowiemy się o naruszeniu prawa, dane treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Informacja o odpowiedzialności cywilnej została sporządzona w dniu 14.12.2017za pomocą generatora  eRecht24.


Prawa dot. zdjęć

Grafiki wykorzystane w sekcji nagłówkowej i ofertowej – Agencja 7Peak
Grafiki wykorzystane w sekcji Kontakt i Lokalizacje – Fotograf Rayk Weber,Własność Grupy ARK