Sprawy międzynarodowe

Globalizacja gospodarki daje przedsiębiorstwom możliwości  rozprzestrzeniania się na arenie międzynarodowej i zdobywania nowych rynków w innych krajach. Ustawodawstwo i orzecznictwo podatkowe stają się coraz bardziej złożone a zapotrzebowanie na fachowe doradztwo rośnie. A co kraj to obyczaj. Dla sukcesu przedsiębiorstwa ważne jest dopasowanie się do warunków językowych, towarzyskich i kulturalnych innego kraju i do ich respektowania.

Nasz doświadczony zespół doradców i sieci partnerów w Niemczech, Polsce Czechach i Austrii wspiera Państwa na miejscu w realizacji zawodowych celów i planów inwestycyjnych. Towarzyszymy niemieckim przedsiębiorstwom przy inwestycjach w Polsce, Czechach i Austrii tak samo kompetentnie jak przedsiębiorstwom polskim, czeskim i austriackim w ich krokach na niemieckim rynku – od założenia przedsiębiorstwa, ekspansji i restrukturyzacji, aż do regulacji związanych z objęciem przedsiębiorstwa przez następców. Procesy te są językowo dobrze obsługiwane, o to troszczą się nasi pracownicy, z którymi w swoich sprawach mogą Państwo rozmawiać po  niemiecku, angielsku, polsku lub czesku.

Szukają Państwo możliwości sprzedaży towarów  dla swojego niemieckiego przedsiębiorstwa w Polsce, Czechach lub Austrii i rozważają  założenie oddziału za granicą. Również wtedy, gdy dla swojej firmy z siedzibą w Polsce, Czechach lub Austrii szukają Państwo możliwości gospodarczych na rynku niemieckim, to zespół doradców Anochin, Roters & Kollegen jest właściwym partnerem do rozmów.

Mogą Państwo zaufać naszemu doświadczeniu w międzynarodowych  procesach i usługach.

Towarzyszymy Państwu przy zakupie przedsiębiorstwa lub przy założeniu oddziału, spółek córek za granicą, informujemy na temat prawa podatkowego dotyczącego przedsiębiorstw mających swoją siedzibę za granicą lub o porozumieniu w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania i doradzamy przy ustalaniu cen lub przy inwestycji In- i Outbound. Nasz doświadczony zespół doradców pomoże Państwu we wszystkich sprawach podatkowych i finansowych. My przejmujemy prowadzenie Państwa ksiąg rachunkowych. Naturalnie mogą Państwo liczyć na nas, gdyby była potrzeba towarzyszenia z naszej strony w ważnych rozmowach. Kooperujemy przy tym bezpośrednio z naszymi doradcami i siecią partnerów w Polsce, Czechach i Austrii.

Pytania dotyczące podatków odgrywają istotną rolę niemal w każdej działalności międzynarodowej. Należy przy tym przestrzegać wielu kompleksowych uregulowań dotyczących podatków w danym kraju i międzynarodowych umów w sprawach unikania podwójnego opodatkowania. Mogą Państwo zaufać naszej wiedzy w obszarze międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Jeśli działają Państwo zawodowo w kilku krajach i szukają atrakcyjnych możliwości optymalnego inwestowania lub pomocy w starcie przedsiębiorstwa na zagranicznym rynku – my wspieramy Państwa w planowaniu międzynarodowych inwestycji z uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego.

Nasi doradcy, doświadczeni w sprawach międzynarodowych, wyjaśniają z Państwem pytania dotyczące porozumienia o uniknięciu podwójnego opodatkowania, przejmą za Państwa organizację i dokumentację rozrachunków i przeanalizują najkorzystniejsze i najważniejsze punkty inwestycji In- i Outbound.

Gruntowne przygotowanie jest szczególnie ważne dla osiągnięcia sukcesu w handlu międzynarodowym. Ważną rolę grają nie tylko kwestie podatkowe, należy również brać pod uwagę dużą ilość regulacji dotyczących międzynarodowego prawa kontraktowego. Wymaga to obszernej wiedzy. Średniej wielkości przedsiębiorstwa z reguły nie mogą opierać się na swoim dziale prawnym przy opracowywaniu umów, jednak muszą być w stanie realizować międzynarodowe interesy w pewny i  skuteczny sposób.

Znamy się na międzynarodowym prawie kontraktowym i wspieramy Państwa fachowo razem z naszymi partnerami  w realizacji międzynarodowych celów gospodarczych oraz planów inwestycyjnych. Wesprzemy, jeśli chcą Państwo założyć za granicą przedsiębiorstwo lub oddział, przeanalizujemy jaka forma prawna jest korzystna dla Państwa interesów oraz pomożemy przy wdrożeniu w życie planów i przy konstruowaniu międzynarodowych kontraktów. Wskażemy, jak można zminimalizować ryzyko przy konstruowaniu umowy (odpowiedzialność cywilna za wady, zwłoka, ustalenie warunków płatności itd.) i jeśli życzą sobie Państwo, towarzyszymy w ważnych rozmowach i spotkaniach.

Zyskują Państwo wykorzystując nasze międzynarodowe doświadczenie i tworzą solidny fundament prawny dla swoich zamierzeń gospodarczych oraz ich przyszłości.

Planują Państwo prowadzenie interesów na rynku zagranicznym lub chcą Państwo otworzyć siedzibę zakładu lub przedsiębiorstwo za granicą albo też planują zatrudnić za granicą pracowników.

Towarzyszymy Państwu przy poważnym i długofalowym planowaniu inwestycji międzynarodowych jak i przy ich realizacji.  Nasi doświadczeni doradcy i sieć partnerów w różnych krajach wspierają Państwa kompetentnie i kompleksowo oraz oferują indywidualnie rozwiązania dopasowane do zamierzeń inwestycyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na podatkową specyfikę danego kraju przy realizacji międzynarodowej inwestycji jak i na ewentualność podwójnego opodatkowania.

Zyskują Państwo wykorzystując nasze międzynarodowe doświadczenie i dzięki temu tworzą solidny fundament prawny dla planów gospodarczych w innych krajach.

Potrzebne jest nasze wsparcie?

WYSTARCZY ZADZWONIĆ TERAZ