Doradztwo podatkowe

Niezależnie od tego, czy jest to osoba prywatna, małe czy też średnie przedsiębiorstwo – nasz zespół doświadczonych specjalistów doradzi Państwu we wszystkich sprawach dotyczących doradztwa podatkowego – precyzyjnie i optymalnie. Chodzi tu nie tylko o zachowanie standardów przewidzianych przepisami prawa, ważny dla nas jest przede wszystkim dostosowane do Państwa planowanie podatkowe, abyście zawsze wiedzieli jak wysokie jest obciążenie podatkowe i jak się na nie odpowiednio przygotować.

Usługi, które oferujemy są tak indywidualne jak wymagania, które wynikają z osobistej i gospodarczej sytuacji Państwa firmy.

Ważne: to Państwo sami decydują, w czym mamy Państwu pomóc. Naszym celem jest odciążenie Państwa i optymalizacja podatkowa. Jest to fundament Państwa sukcesu.

Nieważne jak duże jest Państwa przedsiębiorstwo – wykwalifikowana księgowość finansowa należy do podatkowych i handlowych obowiązków przedsiębiorstwa. Nie chodzi tylko o przedstawienie procesów zachodzących we firmie w poprzednich miesiącach i latach. Ważne jest dla Państwa również to, by sprawdzać w ciągu roku czy firma znajduje się na drodze do osiągnięcia sukcesu.

Załatwimy za Państwa liczne sprawy związane z księgowością, jak również deklaracje podatkowe od towarów i usług –  zgodnie z prawem, terminowo i prawidłowo. Miesięczne zamknięcia, indywidualne raportowanie do celów controllingu, porównanie planów ze stanem faktycznym i inne analizy umożliwiają w krótkim czasie dostęp do aktualnych danych finansowych. Analizujemy je razem z Państwem i jeśli to konieczne, podejmujemy odpowiednie kroki.

Państwa korzyść: mają Państwo obszerny wgląd w sytuację firmy i mogą planować swoją sytuację finansową i płynność przedsiębiorstwa.

Poprawnie i terminowo – to są wymagania księgowości płacowej przedsiębiorstwa. Oczekuje tego personel, instytucje zajmujące się ubezpieczeniami społecznymi oraz urząd skarbowy. Dla Państwa oznacza to spory nakład czasu i kosztów, by sprostać tym wymogom.

Na Państwa zlecenie przejmiemy od Państwa kompletne prowadzenie kadr i płac łącznie z prowadzeniem kont wynagrodzeń pracowników i danych do sporządzania list płac. Świadczenie usług może odbywać się poprzez wymianę dokumentów w formie papierowej lub drogą elektroniczną.  W razie konieczności sporządzamy  różnego rodzaju analizy, statystyki dotyczące urlopów czy chorobowego oraz pilnujemy za Państwa różnych rozliczeń, terminów ustawowych i następstw podatkowych. Pokażemy Państwu jak można zminimalizować koszty osobowe i wesprzemy w wewnętrznych procesach jak również kontrolach zewnętrznych z urzędu skarbowego czy instytucji ubezpieczeń społecznych.

Państwa korzyść: korzystając z usług zewnętrznej księgowości płacowej mogą się Państwo skupić na podstawowej działalności  i zaufać, że obliczenia i płatności związane z wypłatą wynagrodzeń będzie wykonywane prawidłowo i terminowo.

Sporządzenie bilansu podlega specyficznym wymogom, określonym wymogami prawa prawo. Forma prawna Państwa przedsiębiorstwa ma tu duże znaczenie. Należy również uwzględnić szczegóły branży, w której Państwo działają.

Analizujemy operacje gospodarcze, przygotowujemy dane, obowiązkowe zestawienia, które uwzględniają przepisy prawne oraz wytyczne przedsiębiorstwa. Taka dokumentacja jest podstawą do badania przedsiębiorstwa i może również służyć do optymalizacji podatków lub do analizy na potrzeby osób trzecich, np. dla agencji ratingowych czy ubezpieczycieli kredytowych. Sprawozdanie finansowe jest ważnym instrumentem służącym ocenie Państwa przedsiębiorstwa przez instytucje kredytowe, dokument ten będzie mieć decydujące znaczenie przy przyznawaniu kredytu. Towarzyszymy Państwu w rozmowach z bankami a na życzenie bierzemy udział w rozmowach dotyczących sprawozdania finansowego.

Roczne zeznanie podatkowe znajduje się zwykle każdego roku na samej górze spraw do załatwienia – nieważne, czy Państwo są osobą prywatną, stowarzyszeniem czy przedsiębiorstwem średniej wielkości.

Wspieramy Państwa w ramach naszego doradztwa podatkowego przez cały ten proces – od ustalenia istotnych danych podatkowych, przez sporządzenie deklaracji, sprawdzenie decyzji urzędów finansowych po kontrolę firmy z urzędu skarbowego. Doradzimy tak, by mieli Państwo ogólny pogląd na możliwe finansowe korzyści i wady. Zatroszczymy się wraz z Państwem o dochowanie terminów podatkowych, wesprzemy Państwa przy wnoszeniu sprzeciwów lub pozwów czy też przy kontrolach zewnętrznych. Nasi doradcy czynią to po partnersku, w sposób godny zaufania i dyskretnie.

Specjalnie dla Państwa przygotowane projektowanie podatkowe jest podstawą do znalezienia najlepszych rozwiązań dotyczących Państwa spraw i utrzymania obciążeń podatkowych na jak najniższym możliwym poziomie.

Jako przedsiębiorca są Państwo odpowiedzialni za wiele firm. Kierują Państwo różnymi filiami lub odpowiadają za różne projekty i pola działania.

Aby podnieść opłacalność Państwa firmy, muszą Państwo znać wszystkie koszty, szczegółowo je przypisać i zestawić względem dochodów. Ważne jest przy tym zdefiniowanie podstawowych pojęć „wydatek“, „koszt“, „dochód“ i „usługa“ na podstawie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa  i stworzenie dzięki temu efektywnej i prawidłowej podstawy liczenia kosztów.

Nasi doświadczeni doradcy pomogą Państwu kształtować ten proces efektywnie, tak by wspomóc Państwa w planowaniu strategicznym poprzez udostępnienie odpowiednich danych.

Potrzebne jest nasze wsparcie?

WYSTARCZY ZADZWONIĆ TERAZ