Doradztwo gospodarcze

Chcieliby Państwo mieć ogólny ogląd i potrzebują obszernego rozeznania dotyczącego sytuacji gospodarczej swojego przedsiębiorstwa, klarownych struktur dla codziennej działalności.

W tym celu oferujemy Państwu profesjonale wsparcie nad sytuacją gospodarczą przedsiębiorstwa. Analizujemy mocne i słabe strony firmy i wspólnie z Państwem opracowujemy strategię lub takie działania, aby długofalowo przeciwdziałać słabym stronom, oraz aby zapewnić umocnienie lub poprawę silnych stron Państwa przedsiębiorstwa.

Umożliwi to Państwu dobrze i skutecznie dostosowywać działania gospodarcze na przyszłość.

Chcą Państwo regularnie planować rok gospodarczy lub starają się o założenie działalności gospodarczej, są już Państwo przedsiębiorcą i zastanawiają się nad restrukturyzacją przedsiębiorstwa. Może chcą Państwo rozwinąć nową gałąź i szukają inwestora. Dla wszystkich Państwa szczegółowy Businessplan jest ważny, aby móc ocenić jak da się rozwinąć taki model działalności w kolejnych latach.

Oferujemy Państwu szeroki zakres doradztwa w planowaniu biznesowym. Razem z Państwem ustalamy ważne liczby i dane w formie rachunku planów, obliczamy rentowność Państwa zamierzeń, analizujemy dodatkowo płynność finansową i dokumentujemy wynik w planie rentowności i płynności finansowej.

Bazując na tym można przeprowadzić porównanie planu ze stanem faktycznym i wykorzystać w przedsiębiorstwie do tego, aby zbadać możliwość realizacji celów.

Oprócz tego mogą Państwo wykorzystać Businessplan jako podstawę do podjęcia decyzji przez ewentualnych sponsorów Państwa zamierzeń gospodarczych lub przy podejmowaniu decyzji w sprawie udzielenia kredytu bankowego. Przemyślany i pewny Businessplan jest znaczącym narzędziem controllingu i wizytówką Państwa przedsiębiorstwa.

Chcą Państwo otworzyć nową działalność gospodarczą lub planują przejąć przedsiębiorstwo w ramach sukcesji. Potrzebują Państwo dodatkowego wsparcia przy realizacji swoich planów.

Nasi doświadczeni doradcy wesprą Państwa w przypadku wszelkich pytań dotyczących założenia działalności gospodarczej. Obejmuje to sporządzenie przekonującego konceptu przedsiębiorstwa, który przedstawiamy w szczegółowym Businessplan. Dzięki temu można sprawdzić, czy Państwa zamierzenie gospodarcze jest pewne. Doradzimy Państwu w zakresie planów inwestycyjnych, dostarczymy zwięzłych argumentów do podjęcia decyzji, która forma prawna jest najlepsza dla Państwa przedsiębiorstwa i wesprzemy Państwa w załatwieniu wymaganych formalności. Oprócz tego mogą Państwo liczyć na nas, jeśli chcieliby Państwo abyśmy towarzyszyli Wam podczas ważnych rozmów czy spotkań w bankach. Jeśli chcieliby Państwo wziąć pod uwagę publiczne możliwości finansowania, mogą Państwo zdać się na nasze profesjonalne doradztwo i towarzyszenie przy tych zamierzeniach.

Państwo mają pomysł na przedsięwzięcie, my oferujemy wiedzę i długoletnie doświadczenie, by zrealizować pomysł. Na uwadze mamy wówczas wszystkie ważne wymagania prawne, dotyczące przedsiębiorstw oraz podatkowe, aby optymalnie opracować Państwa plany.

Jeśli w ramach inwestycji potrzebują Państwo środków finansowych lub jeśli w obecnej sytuacji firmy bieżące zobowiązania wymagają zmian finansowania – decydującą sprawą jest to, czy mogą sobie Państwo na to pozwolić.

W ramach doradztwa inwestycyjnego analizujemy wspólnie z Państwem potrzeby finansowe, przedstawiamy jasno aktualną sytuację finansową, m.in. z podatkowego punktu widzenia i wspólnie z Państwem opracowujemy solidny projekt. Przedstawiamy projekt, na podstawie którego mogą Państwo ocenić jaki muszą wygospodarować wynik, by inwestycja opłacała się i by móc określić próg rentowności inwestycji. Wspieramy Państwa w przygotowaniach do rozmów z instytucjami kredytowymi lub leasingodawcami i towarzyszymy na życzenie przy ważnych spotkaniach.

Przejrzyste, dopasowane do indywidualnych potrzeb planowanie finansowo-inwestycyjne jest właściwym krokiem do sukcesu. Pomaga ono zapewnić zysk przedsiębiorstwu, ale również osobie prywatnej dać wystarczające możliwości finansowe – nie tylko dziś, ale również w przyszłości.

Dążą Państwo do restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa. Może to być konieczne, jeśli w przyszłości podejmą Państwo wspólne przedsięwzięcia gospodarcze z inną firmą lub w ramach istniejącej firmy częściowo chcą Państwo zmienić zakres działalności. Może zdecydowali Państwo, że już czas rozstać się z udziałowcami (wspólnikami).

Doradzimy kompetentnie i całościowo jakie należy podjąć decyzje dotyczące restrukturyzacji lub na co należy zwrócić uwagę. Rozpoczyna się to już od wyboru formy prawnej. Wspieramy Państwa ponadto przy sporządzaniu Busssinesplanu, analizujemy potrzeby finansowe i inwestycyjne i za pomocą porównania obciążeń podatkowych liczymy, jak da się optymalnie zrealizować restrukturyzację przedsiębiorstwa. Oprócz tego towarzyszymy na życzenie we wszystkich ważnych rozmowach i spotkaniach w bankach.

Podejmują Państwo decyzję wspólnie z nami, kompetentnymi partnerami u boku, w sprawach przyszłego ukształtowania przedsiębiorstwa i z poczuciem pewności, że uwzględniono wszystkie ważne dane prawne, podatkowe i gospodarcze.

Warunki uczestniczenia w rynku nieustannie się zmieniają, dlatego przedsiębiorstwo musi ciągle zastanawiać się czy strategia działania jest odpowiednia i dodatkowo czy daje ona na przyszłość dobre perspektywy.

Grupa doradców z Anochin, Roters & Kollegen wspiera Państwa kompleksowo i w różnoraki sposób w rozwoju strategicznym, niezależnie od tego czy chodzi o nowe założenia gospodarcze przedsiębiorstwa, średnio- i długoterminowe zmiany, czy też o reorganizację przedsiębiorstwa.

Mogą Państwo zaufać naszemu długoletniemu doświadczeniu i wykorzystać fachowe doradztwo w skutecznym planowaniu przedsięwzięć.

Znajdują się Państwo w gospodarczo trudnej sytuacji i chcą zapobiec niewypłacalności firmy. Muszą Państwo wiedzieć jakie mają możliwości działania i jakim podlegają obowiązkom, by móc z sukcesem zrealizować restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Analizujemy wspólnie z Państwem dlaczego mogło dojść do kryzysu i jakie należy podjąć kroki w celu uzdrowienia firmy. Chodzi przy tym o to, by ograniczyć straty wszystkich uczestniczących stron i skierować Państwa przedsiębiorstwo na ścieżkę zysków. Nasi doświadczeni doradcy wespół z siecią kompetentnych partnerów np. w zakresie prawa dotyczącego upadłości i prawa pracy opracowują obszerne projekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Dajemy Państwu do ręki solidne liczby i fakty jako pomoc w argumentacji w trakcie trudnych rozmów; jeśli jest takie Państwa życzenie, to towarzyszymy osobiście w ważnych spotkaniach. Jesteśmy u Państwa boku, jeśli zachodzi konieczność podjęcia trudnych decyzji.

Państwo mogą skorzystać z okazji i postarać się, by przedsiębiorstwo stało się dochodowe. Zapewniają Państwo, by dzieło ich życia zostało na nowo postawione na nogi i by przetrwało.

Niezależnie od tego, czy Państwo są osobą prywatną, czy przedsiębiorcą – pracują ciężko, by osiągając wiek emerytalny cieszyć się swoją emeryturą. Zadają sobie Państwo pytania, jakie trzeba przedsięwziąć środki zaradcze by móc kształtować drugą połowę życia według swoich życzeń, gdyż nie możemy już liczyć na państwowe świadczenia będąc na emeryturze. Ważne jest, by wcześnie zacząć i samemu zatroszczyć się o przyszły standard życia. Pomożemy Państwu niezależnym doradztwem w zakresie zabezpieczenia na starość.

W ramach planu emerytalnego analizujemy razem z Państwem prywatny majątek i wypracowujemy wspólnie optymalną strategię budowy bezpieczeństwa emerytalnego, które będzie dopasowana do Państwa indywidualnych potrzeb. Wskazujemy na luki w planie, które można ominąć biorąc pod uwagę różne scenariusze jak oczekiwania, oprocentowanie na rynku kapitałowym czy inflację. Nie jesteśmy przy tym pośrednikami produktów. Nasze zadanie, to wyłącznie doradzić ku Państwa zadowoleniu jakie trzeba podjąć kroki, aby umożliwić Państwu również w przyszłości osiągnięcie oczekiwanego standardu życia.

Korzyść: mają Państwo możliwość podjęcia zawczasu szczegółowych planów zabezpieczenia emerytalnego dla siebie i rodziny na lata po zakończeniu życia zawodowego.

Chcą Państwo za życia uporządkować sprawy majątkowe i zastanawiają się nad przekazaniem przedsiębiorstwa następnej generacji. Może jest mają Państwo zamiar sprzedaży przedsiębiorstwa i chodzi o to, by ustalić realną cenę sprzedaży. Także gdy chcą Państwo przejąć obce przedsiębiorstwo i należą do „następców“ trzeba wyjaśnić wiele wrażliwych kwestii.

Nasi doradcy planują ten (najczęściej pełen emocji) proces wspólnie z Państwem – w sposób godny zaufania i kompleksowo, w ramach doradztwa skierowanego dla następców oceniają wartość przedsiębiorstwa, ustalają najlepszą formę prawną, na życzenie prowadzą rozmowy za Państwa i informują obszernie o aktualnie obowiązujących możliwościach transakcji. Wyjaśniamy przy tym, które spawy leżą Państwu najbardziej na sercu. Sprawdzamy jakie sposoby działania zapewniają Państwu minimalne obciążenie podatkowe. Korzystajcie Państwo z naszego wieloletniego doświadczenia w procesach zmian, a na życzenie również w procesach przejmowania przedsiębiorstw.

Korzyść dla Państwa: podejmują Państwo ważne decyzje we właściwym czasie bazując na pewnych liczbach oraz faktach i przygotowują się na przekazanie swojego dzieła życia.

Potrzebne jest nasze wsparcie?

WYSTARCZY ZADZWONIĆ TERAZ