Audyt księgowy

Do zadań w zakresie audytu należy badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, rozmaite dodatkowe badania i wystawianie opinii, szczególnie w zakresie wyceny przedsiębiorstw.

Ważna przy tym jest ścisła, pełna zaufania współpraca między Państwem jako klientem a nami jako firmą doradczą. Dysponujemy nie tylko specyficzną fachową wiedzą i wieloletnim doświadczeniem , lecz również stosownymi środkami, by odczytać liczby i fakty, ocenić je i porównać z danymi przyjętymi w danej branży. Wiemy jak ważne jest stawianie prawidłowych pytań; analizujemy odpowiedzi i sporządzamy dla Państwa sprawozdania, bilanse, rachunki kosztów i przepływów pieniężnych, które są dla Państwa wartościowym źródłem informacji.

Badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw jednostkowych jak i skonsolidowanych oraz wszelkiego rodzaju bilanse podlegają specyficznym wymaganiom, które są określone przepisami prawa. Dotyczy to również badania dobrowolnego.

Anochin, Roters & Kollegen jest certyfikowaną spółką biegłych rewidentów działającą w ramach wytycznych ustawowych. Nasi doświadczeni rewidenci i doradcy badają sprawozdania finansowe – również w ramach dobrowolnego badania – przedsiębiorstw różnych branż, form prawnych i wielkości. Postrzegamy naszą działalność nie tylko w aspekcie przestrzegania przepisów ustawowych, lecz ponadto jako proces, który dostarczy Państwu ważnych informacji o Państwa przedsiębiorstwie.

Kupno lub sprzedaż przedsiębiorstwa jest zawsze intensywnym i wymagającym procesem – dla jego wszystkich uczestników.

Nasi doświadczeni biegli rewidenci i doradcy towarzyszą Państwu w tym procesie – po partnersku i z zaufaniem. Przeprowadzamy konieczną wycenę przedsiębiorstwa, ustalamy cenę zakupu lub sprzedaży i jeśli konieczne przeprowadzamy Due Diligence. Przygotowujemy dla Państwa liczby i fakty skrupulatnie, zrozumiale i przejrzyście. Ponadto, jeśli Państwo tego sobie życzą, towarzyszymy w negocjacjach dotyczących ceny zakupu oraz finansowania.

Mogą Państwo wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie w procesach sukcesji przedsiębiorstwa, jego wyceny oraz do podjęcia przemyślanej i pewnej decyzji.

Ob bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung die angemessene Höhe einer Abfindung für ausscheidende Gesellschafter Ihres Unternehmens festgelegt werden soll, oder die betriebswirtschaftliche Prüfung eines Sachverhalts in einem Schiedsverfahren erforderlich ist, Gutachten können für alle Bereiche der wirtschaftlichen Betriebsführung in Auftrag gegeben werden.

Ekspertyza może być wykonana na zlecenie na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej – czy w trakcie procesu sądowego ma być ustalona dla ustępującego wspólnika rozsądna wysokość odszkodowania, czy też konieczne jest przeprowadzenie kontroli rzeczowej wartości przedsiębiorstwa w postępowaniu rozjemczym.

Nasi doświadczeni biegli rewidenci przygotowują liczby i fakty dokładnie zgodnie z Państwa wymaganiami i osobiście towarzyszą w lokalnych spotkaniach i w innych ważnych rozmowach. Prócz tego sporządzamy ekspertyzy dla sądów cywilnych.

Państwa korzyść: mogą Państwo podjąć solidną decyzję i oprzeć się na niezależnej i bezstronnej opinii.

Dodatkowo przeprowadzamy liczne badania specjalistyczne:

Badania wg rozporządzenia dotyczącego maklerów i wykonawców budowlanych (MabV)
Badania wg ustawy o energii odnawialnej (EEG)
Badanie wynagrodzeń za licencje (DSD, Interseroh etc.)
Badania Due-Diligence

(MabV)

Badania wg rozporządzenia dotyczącego maklerów i wykonawców budowlanych

EEG

Badania wg ustawy o energii odnawialnej

DSD, Interseroh

Badanie wynagrodzeń za licencje

Badania Due-Diligence

Potrzebne jest nasze wsparcie?

WYSTARCZY ZADZWONIĆ TERAZ