Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Administrátoři těchto stránek přistupují s náležitou vážností k ochraně Vašich soukromých údajů. Vaše osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány způsobem, který zaručuje důvěrnost, v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a také v souladu s níže uvedeným prohlášením.

Naši internetovou stránku lze používat zásadně bez uvádění osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (příkladně jméno, adresa nebo emailová adresa), probíhá to, je-li to možné, na základě dobrovolného rozhodnutí. Shromážděné informace nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám.

Rádi bychom však zdůraznili, že zasílání údajů v internetu (například v emailové korespondenci) není chráněno před bezpečnostními mezerami. Není možné zajistit kompletní ochranu údajů před přístupem třetích osob.

 

Soubory cookies

Internetové stránky částečně používají tzv. cookies. Soubory cookies na Vaše počítači nezpůsobí žádnou škodu a neobsahují viry. Dělají naši nabídku pro uživatele přívětivější, rychlejší a bezpečnější. Cookies jsou krátké textové soubory, ukládané na Vašem počítači, které si následně Váš prohlížeč zapamatuje.

Většina námi používaných cookies jsou tzv. „dočasné cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy na naší stránce jsou automaticky odstraňovány. Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení do chvíle,  kdy je sami odstraníte. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě.

Existuje možnost nastavit prohlížeč tak, aby se objevovala hlášení o používání cookies, aby prohlížeč cookies akceptoval pokaždé nebo v určitých případech anebo je na konci úplně vypnul, či aktivoval odstranění cookies po uzavření prohlížeče. V případě vypnutí souborů cookies mohou být funkcionality internetového okna omezeny.

 

Přístupová data (server-logfiles)

Administrátor stránek automaticky sbírá a shromažďuje informace přes takzvané server-logfiles, automaticky nám je předává Váš prohlížeč. Jsou to:

  • typ a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • referrer URL
  • host připojovaného počítače
  • hodina připojení k serveru

Výše uvedené údaje nelze přiřadit určitým osobám. Tyto údaje rovněž nejsou spojeny s jinými databázemi. Vyhrazujeme si právo na pozdější kontrolu údajů v situaci, ve které se budou vyskytovat konkrétní signály ukazující na používání v rozporu se zákonem.

 

Analýza dat

Naše stránky používají Matomo (dříve Piwik), jako službu podporující statistickou analýzu návštěvnosti. Pro umožnění analýzy Matomo používá cookies obsahující informace o používání našich stránek (rovněž IP adresu ve zkrácené, tedy anonymizované formě), které přicházejí na náš internetový server. Získané údaje ukládáme pro účely analýzy pohybu na stránkách a používáme k optimalizaci struktury stránek. Získané informace nejsou poskytovány žádné třetí straně. Další informace k této problematice najdete v sekci „Cookies“. Nedáte-li souhlas s ukládáním a analýzou údajů, můžete ji samostatně deaktivovat níže implementovanou funkcí. V takovém případě bude ve vašem internetovém prohlížeči uložen tzv. Opt-Out-Cookie, zabraňující shromažďování jakýchkoliv údajů. Při stornování tohoto souboru bude dezaktivace shromažďování údajů rovněž zrušena a musí být znovu spuštěna.

Google Maps

Tato stránka používá Google Maps od autora Google Inc. Jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a využíváním automaticky získaných údajů společností Google Inc., jakož i jejich zástupci a partnery. S úplnými podmínkami používání se můžete seznámit na stránce: https://www.google.com/intl/cz/help/terms_maps.html

 

Google Fonty

Za účelem sjednoceného zobrazování fontů na naší stránce jsou používány tzv. web fonts, zpřístupněné společností Google. Aby se správně zobrazovaly texty a fonty během otevírání Vaší stránky, vyhledávač sbírá požadované web fonty do mezipaměti. Pokud Váš prohlížeč nespolupracuje s web fonts, používá standardní fonty zapsané ve Vašem počítači.

 

XING

Naše internetová stránka využívá možnosti sociálně sítě XING. Dodavatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při každém otevření jedné z našich stránek, která má funkcionalitu XING, dochází ke spojení se serverem XING. V souladu s informacemi, kterými disponujeme, nejsou při tom shromažďovány osobní údaje. Především se neshromažďují IP adresy, ani nejsou sbírány informace ohledně schéma chování uživatele.

Podrobné informace ohledně ochrany údajů a tlačítka zpřístupnění (share button) XING najdete v prohlášení o osobních údajích XING na stránce: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

Právo na informace, odstranění údajů a jejich zablokování

Kdykoli můžete využít právo na bezplatnou informaci týkající se shromažďovaných osobních údajů, jejich původu a odběratele a také účelu jejich zpracování, náleží Vám rovněž právo výše uvedené údaje opravit, zablokovat a odstranit. Dotazy v této záležitosti i dotazy jiné týkající osobních údajů, prosím, kdykoli směrujte na adresu uvedenou v informacích o společnosti.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme vliv. Nemůže proto nést odpovědnost za cizí obsah. Za obsah publikovaný na propojených stránkách nese pokaždé odpovědnost konkrétní dodavatel nebo majitel stránky. V okamžiku připojení jsme provedli kontrolu propojených stránek z hlediska možného porušení práva. V okamžiku připojení nebyl obsah porušující právo zjištěn. V situaci, kdy neexistují konkrétní signály ukazující na porušení zákona, nemáme možnost provádět stálou kontrolu obsahu propojených stránek. Po odhalení případu porušení práva bude odkaz tohoto typu okamžitě odstraněn.

 

Nesouhlas se zasíláním reklamních emailů

Nesouhlasíme s využitím kontaktních údajů uvedených v informacích o společnosti k zasílání reklam a informačních materiálů, které jsme si sami nevyžádali. Operátoři stránek si vyhrazují právo přistoupit k právním krokům v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací jako například spamu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vyhotoveno dne 14.12.2017 pomocí generátoru eRecht24.

 

Subjekt odpovědný za ochranu údajů v souladu s čl. 4 doložka 7 evropského nařízení o ochraně údajů je

Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft
Podbielskistraße 158, 30177 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 – 530 55 0
E-Mail: info@ark-hannover.de

 

Inspektor ochrany osobních údajů
pro Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG a sdružených firem.

Dr. Jan Peschka
Inspektor ochrany osobních údajů
E-Mail: datenschutz@ark-hannover.de
Telefon: +49 5141 482 11 88
Telefax: +49 5141 485 32 22