Mezinárodní služby

Globalizace hospodářství vytváří pro podniky možnosti zaměřit se na zahraniční aktivity a vstoupit na nové trhy v jiných zemích. Daňová legislativa a daňová jurisdikce jsou však stále složitější a vzrůstá potřeba kompetentního odborného poradenství. A jak se říká – jiný kraj, jiný mrav. Pro podnikatelský úspěch je důležité vypořádat se s jazykovými, společenskými a kulturními zvyklostmi jiné země a respektovat je.

Náš zkušený tým složený z poradců a partnerů v Německu, Polsku, České republice a Rakousku Vás na místě osobně podporuje při uskutečňování Vašich podnikatelských cílů a investičních záměrů. Přitom provázíme německé podniky při aktivitách v Polsku, České republice a Rakousku stejně kompetentně jako polské, české a rakouské podniky při jejich cestě na německý trh – od založení podniku, přes expanzi a sanaci, až po úpravu podnikového nástupnictví.

O to, že tyto procesy provázíme i z jazykového hlediska dobře, se starají naši pracovníci a pracovnice, s nimiž můžete o svých přáních hovořit v němčině, angličtině, polštině nebo češtině.

Hledáte pro svůj německý podnik odbytové možnosti v Polsku, České republice nebo Rakousku a zvažujete založení pobočky v zahraničí? Nebo pro svůj podnik se sídlem v Polsku, České republice nebo Rakousku hledáte podnikatelské možnosti na německém trhu? V každém případě je pro Vás poradenský tým společnosti Anochin, Roters & Kollegen ten správný partner.

Spolehněte se na naše zkušenosti s přeshraničními procesy a službami.

Budeme Vás provázet při koupi podniku nebo zakládání poboček a dceřiných společností v zahraničí, informovat Vás v otázkách zahraničního daňového práva nebo smlouvy o zamezení dvojího zdanění a poradíme Vám při stanovení zúčtovacích cen resp. inbound a outbound investic. Náš zkušený poradenský tým Vám poradí ve všech daňových záležitostech a v otázkách finančního plánování. Převezmeme Vaše finanční účetnictví a samozřejmě se na nás můžete spolehnout také tehdy, jestliže si přejete doprovod při důležitých jednáních. Spolupracujeme přitom přímo s našimi poradci, poradkyněmi a partnery v Polsku, České republice a Rakousku.

Daňové otázky hrají roli takřka při všech přeshraničních aktivitách. Přitom existuje množství složitých úprav v národních daňových řádech a mezinárodních daňových dohodách, kterým je třeba věnovat pozornost. Důvěřujte našim odborným znalostem v rámci mezinárodního daňového poradenství.

Jestliže tedy podnikatelsky působíte ve více zemích a hledáte atraktivní možnosti jak optimálně investovat nebo potřebujete-li pomoci při rozjezdu Vašeho podniku na zahraničním trhu, poskytneme Vám podporu při plánování Vašich přeshraničních investic s přihlédnutím k mezinárodními daňovému právu.

Naši mezinárodně zkušení poradci a poradkyně přitom s Vámi osvětlí otázky dohody o zamezení dvojího zdanění, převezmou za Vás tvorbu a dokumentaci zúčtovacích cen a provedou analýzu nejvýhodnějších mezních bodů pro Vaše inbound a outbound investice.

Náš kvalifikovaný poradenský tým Vám nabízí na míru uzpůsobená řešení pro Vaše individuální podnikatelské aktivity – řešení daňově optimální a udržitelná.

Pro úspěch v zahraničním obchodě je obzvláště důležitá důkladná příprava. Přitom hrají důležitou roli nejen daňové otázky, ale je nutné zohlednit také množství úprav mezinárodního smluvního práva, které vyžadují rozsáhlé know-how. Malé a střední podniky při sestavování smluv zpravidla nemají k dispozici vlastní právní oddělení, musí však být schopny bezpečně a úspěšně realizovat obchody se zahraničím.

My se vyznáme v mezinárodním smluvním právu a společně s našimi kooperujícími partnery Vám poskytneme odbornou podporu při uskutečňování Vašich přeshraničních podnikatelských cílů a investičních záměrů. Poradíme Vám, jestliže chcete založit podnik nebo pobočku v zahraničí, zanalyzujeme, která právní forma je pro Vaše záměry ta pravá, a pomůžeme Vám při realizaci Vašich plánů a při sestavování mezinárodních smluv. Upozorníme Vás, jak můžete při sestavování smlouvy minimalizovat rizika (ručení za vady, prodlení, stanovení platebních podmínek atd.) a doprovodíme Vás na důležité rozhovory a jednání, jestliže si to budete přát.

Budete profitovat z našich zahraničních zkušeností a vytvoříte pevný právní základ pro svůj podnikatelský záměr a jeho budoucnost.

Plánujete investici na zahraničním trhu, chcete založit provozovnu nebo podnik v zahraničí, nebo plánujete v zahraničí zaměstnat terénní pracovníky a pracovnice?

Podpoříme Vás při seriózním a udržitelném plánování Vašich zahraničních investic a i při jejich realizaci Vám stojíme po boku. Naši zkušení poradci, poradkyně a síťoví partneři v různých zemích Vám poskytují kompetentní a rozsáhlou podporu a nabízejí Vám na míru uzpůsobená řešení pro Váš individuální investiční záměr. Přitom jsou daňově posuzovány zejména tuzemské specifičnosti při investování v zahraničí a také důsledky dvojího zdanění.

Budete profitovat z dlouholetých zkušeností našeho poradenského týmu a vytvoříte pevný základ pro svůj podnikatelský úspěch i v jiných zemích.

Potřebujete naši podporu?

ZAVOLEJTE HNED A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU!