Právní informace

Informace v souladu s § 5 německého zákona o telekomunikačních médiích

Anochin • Roters & Kollegen GmbH & Co. KG

Auditorská společnost

Společnost daňového poradenství

Podbielskistraße 158

30177 Hannover

 

Zastoupení:

Generální ředitel

Auditor/Daňový poradce Stefan Anochin

Auditor/Daňový poradce Andreas Roters

 

Kontakt

Telefon: +49 (0) 511 – 530 55 0

Telefax: +49 (0) 511 – 530 55 45

Email: info@ark-hannover.de

 

Registrační údaje

Zápis do obchodního rejstříku A

Rejstříkový soud: Okresní soud Hannover

Číslo rejstříku: HRA 200787

 

Identifikační číslo IČ v souladu s §27 a německým zákonem o dani z obratu

DE251909622

 

Společník ručící osobně / Komplementář

ARK Audit & Tax

Auditorská společnost

Společnost daňového poradenství

Podbielskistraße 158

30177 Hannover

 

Zápis do rejstříku 

Zápisy do obchodního rejstříku B

Rejstříkový soud: Okresní soud Hannover

Číslo rejstříku: HRB 215321

 

Zastoupení:

Generální ředitel

Auditor/Daňový poradce Stefan Anochin

Auditor/Daňový poradce Andreas Roters

 

Společnost daňového poradenství

Nadřízený orgán

Komora daňových poradců Dolního Saska

Adenauerallee 20

30175 Hannover

Telefon: +49 (0) 511 – 28 890 0

http://www.stbk-niedersachsen.de

 

Komora daňových poradců Saska-Anhaltska

Zum Domfelsen 4

39104 Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 – 61 162 0

www.stbk-sachsen-anhalt.de

 

Profesní označení a profesní právní regulace

Profesní označení: daňový poradce

Příslušné komory: Komora daňových poradců Dolního Saska a Komora daňových poradců Saska-Anhaltska

Udělila: Spolková republika Německo

 

Profesní právní regulace: 

Zákon o daňovém poradenství (StBerG)

 

Regulace přístupné v:

Komora daňových poradců a také na: www.bstbk.de (seznam ‚daňový poradce‘, podkategorie ‚profesní právo‘ )

 

Auditorská společnost

Nadřízený orgán

Komora hospodářských auditorů Berlin

Rauchstraße 26

10787 Berlin

 

Telefon: +49 (0) 30 – 72 61 61 0

www.wpk.de

 

Profesní označení a profesní právní regulace

Profesní označení: auditor

Příslušná komora: Komora auditorů Berlin

Udělila: Spolková republika Německo

 

Profesní právní regulace:

Zákon o hospodářských auditorech (WPO)

Auditorský řád (BS WP/vBP)

 

Regulace jsou přístupné v:

Komora auditorů a také na: www.wpk.de (v seznamu právní předpisy)

 

Pojištění odpovědnosti za škodu související s výkonem profese

Název a sídlo pojistitele:  HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover

Rozsah pojištění pro:

Auditor

Daňový poradce

Advokát

 

Informace v rozsahu německého zákona o řešení spotřebitelských sporů

Nemáme povinnost se podílet na proceduře řešení spotřebitelských sporů, kterou vykonávají mediační kanceláře, ani nejsme zainteresováni se takových řízení účastnit.

 

Výše uvedená informace byla vyhotovena dne 14.12.2017 pomocí generátoru  eRecht24.

 

Výluka z odpovědnosti za škodu (Disclaimer)

Odpovědnost za publikovaný obsah

Jako poskytovatel služeb máme v souladu s § 7 odst.1 německého zákona o telekomunikačních službách (TMG) odpovědnost za publikovaný vlastní obsah na těchto stránkách v rozsahu všeobecných právních předpisů. V souladu s §§ 8 až 10 TMG jako poskytovatel však nejsme povinni kontrolovat a zkoumat okolnosti předávaných a zaznamenávaných cizích informací, které ukazují na protiprávní jednání.

Výše uvedené se netýká povinnosti odstranit nebo zablokovat informaci, jaká vyplývá z uplatňování všeobecných právních předpisů. Odpovědnost z tohoto titulu však vzniká teprve ve chvíli, kdy se dozvíme o porušení práva. Neprodleně poté, kdy je porušení práva zjištěno, bude obsah odstraněn.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme vliv. Nemůže proto nést odpovědnost za cizí obsah. Za obsah publikovaný na propojených stránkách nese pokaždé odpovědnost konkrétní dodavatel nebo majitel stránky. V okamžiku připojení jsme provedli kontrolu propojených stránek z hlediska možného porušení práva. V okamžiku připojení nebyl obsah porušující právo zjištěn.

V situaci, kdy neexistují konkrétní signály ukazující na porušení zákona, nemáme možnost provádět stálou kontrolu obsahu propojených stránek. Po odhalení případu porušení práva bude odkaz tohoto typu okamžitě odstraněn.

 

Autorské právo

Obsah a práce vykonaná administrátory stránek na tomto webu podléhají ochraně německého autorského práva. Kopírování, přepracovávání, rozšiřování a také užití všeho druhu porušující autorské právo vyžaduje písemný souhlas daného autora nebo vykonavatele. Stahování a kopírování této stránky je povoleno výhradně k soukromým a nekomerčním účelům. Pokud obsah této stránky nebyl vyhotoven administrátorem, jsou platná autorská práva třetích osob. Obsah třetích osob obsahuje příslušnou anotaci. Pokud byste si všimli, že došlo k porušení autorského práva, žádáme Vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení práva, bude obsah tohoto druhu neprodleně odstraněn.

 

Informace o odpovědnosti za škodu byla vyhotovena dne 14.12.2017 pomocí generátoru  eRecht24.

 

Práva týkající se fotografií
Grafika použitá v sekci hlavičky a nabídky – Webdesign Agency 7Peak
Grafika použitá v sekci Kontakty a Pracoviště  – Fotograf Rayk Weber, ARK Group