Společnost Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft a sesterské podniky (uváděné jako Skupina ARK) jsou řízeny přímo majiteli poradenských firem.

Naším klientům nabízíme služby daňového poradenství, ekonomického poradenství a auditu přizpůsobené středním podnikům. V této oblasti probíhá v mezinárodním měřítku intenzivní výměna odborných znalostí našich poradců, která umožňuje nabízet individuální a vyčerpávající řešení, zaměřených na střední a malé podniky a individuální klienty, a jejich rychlé zavádění.

V této oblasti probíhá v mezinárodním měřítku intenzivní výměna odborných znalostí našich poradců, která umožňuje nabízet individuální a vyčerpávající řešení, zaměřených na střední a malé podniky a individuální klienty, a jejich rychlé zavádění.

Kancelář Anochin, Roters & Kollegen se může pochválit zkušenostmi dosaženými společně s jejími předchůdci za více než 60 let. Cítíme povinnost pokračovat v této tradici.

Od okamžiku vzniku důsledně zůstáváme moderním, mezinárodním poskytovatelem služeb v oblasti daňového poradenství, ekonomického poradenství a auditu, majícím v současnosti pobočky v Německu, Polsku, České republice, Rakousku a na Slovensku.

Díky zaměření na podnikání středních podniků, častému kontaktu s klienty a efektivní orientaci na mezinárodní problémy se okruh našich stálých klientů neustále rozšiřuje.

Někteří klienti nám důvěřují už ve druhé a třetí generaci.

Osobní kontakt u nás hraje velmi důležitou roli. Náš servis je komplexní, personalizovaný a s vizí rozvoje – Poradenstvo s vyšší hodnotou.
Kancelář Anochin, Roters & Kollegen je vaším silným, spolehlivým partnerem, a to nejen v dobrých, ale i ve špatných časech.

Naše nabídka je silně zaměřena na tématiku týkající se středních podniků. Specializujeme se na daňové poradenství, ekonomické poradenství, audity a poskytování právních rad.

Kromě toho nabízíme široké spektrum mezinárodních služeb, včetně mezinárodního daňového poradenství a poradenství v oblasti mezinárodního hospodářského práva.
Máme specifické zkušenosti s přiznáním k DPH, a rovněž v daňovém a právním poradenství pro německé a zahraniční firmy.V rámci přeshraničních právních a daňových otázek se zaměřujeme na ekonomický obrat mezi Německem a Polskem a Německem a Českou republikou. Podporujeme zahraniční podnikatele ve veškerých hospodářských a daňových otázkách při vstupu na německý trh.

Našimi klienty v oblasti poradenství a auditu jsou jak výrobní firmy a služby, tak i obchodní firmy. V této oblasti poskytujeme servis firmám různé velikosti a různých právních forem. Mezi našimi klienty jsou rovněž soukromé subjekty.

Z pochopitelných příčin, tzn. z právních důvodu a široce chápané důvěrnosti obchodních vztahů nezveřejňujeme seznam referencí. Rádi jej poskytneme na vyžádání při individuálním jednání.

Advokátní kancelář Anochin, Roters & Kollegen vedou dva jednatelé, pan Stefan Anochin a pan Andreas Roters.

Kromě výše uvedených jednatelů zaměstnává společnost Anochin, Roters & Kollegen další dva diplomované účetní, přibližně 20 daňových poradců a čtyři právníky.

Celkem pracuje pro naše klienty doma i v zahraničí více než 180 zaměstnanců na 12 místech.

Kancelář Anochin, Roters & Kollegen poskytuje poradenství moderním způsobem, spojujícím profesionalitu se silnou osobní angažovaností.
Naše klienty získáváme na základě auditů a poradenství, odborných znalostí a praktických zkušeností.
Velkou pozornost věnujeme tomu, aby výsledkem naší práce nebyly překvapivé a neočekávané zvraty situace, a proto s našimi klienty jednáme v každé fázi spolupráce otevřeně.
Nezávisle na objevujících se problémech připravujeme komplexní řešení na základě nejnovějších právních studií a našim klientům jsme k dispozici v průběhu jejich praktické realizace.
Naše kancelář se snaží s našimi klienty budovat a rozvíjet dlouhodobé vztahy založené na oboustranně výhodné spolupráci.
Naše lokální týmy a německé specialisty mají klienti k dispozici na místě. V případě potřeby disponujeme týmy v Rakousku, České republice a v Polsku.
Naším cílem je komplexní a kompetentní poskytování konzultací ve všech otázkách spojených s daňovými zákony, auditem, právním a obchodním poradenstvím. Využíváme znalosti vlastních advokátů z oblasti hospodářského práva a daňových zákonů.
Daňové poradenství a audit vždy zahrnují podporu klienta při zlepšování provozních procesů.
V souvislosti s tím už od začátku spolupráce klademe velký důraz na velmi intenzivní angažovanost našich klientů, abychom pochopili jejich činnost, identifikovali hrozící nebezpečí, možnosti zlepšení a rovněž příležitosti rozvoje.

Ve spolupráci s našimi dlouholetými partnery EINSFÜNFACHT Rechtsanwälte Notare (dříve SRK Rechtsanwälte und Notare)  mohou naši klienti získat také komplexní právní poradenství od specialistů v oblasti pracovního práva, práva nemovitostí a mediálního a autorského práva. Kromě toho jsou k dispozici čtyři notáři, například pro sepisování právních úkonů nebo zakládání společností.

158

Spolupracujeme se servisním podnikem Sportregion Hannover, která je společným podnikem projekty okresního a městského sportovního svazu. Společně podporujeme sportovní sdružení v oblasti správy členství, konkrétně účetnictví a mzdové agendy.

sh

Společně se zakladatelem podniku Klausem Danne podporujeme naše klienty při plnění naplánovaných cílů.

klaus_danne