Daňové poradenství

Ať jste privátní osoba, malá firma nebo středně velký podnik náš tým zkušených odborníků Vám poradí ohledně veškerých požadavků v oblasti daňového poradenství – precizně a z daňového hlediska optimálně. Nejde přitom jen o dodržení zákonem předepsaných standardů, důležité je pro nás především Vaším podmínkám přizpůsobené optimální nastavení a plánování daní tak, abyste vždy věděli, jak vysoké je Vaše daňové zatížení, abyste se tomu mohli adekvátně přizpůsobit.

Služby, které nabízíme, jsou stejně individuální jako požadavky, které vyplývají z Vaší osobní a hospodářské situace.

Pro Vás je důležité: Vy sami rozhodujete, při čemž my Vám smíme poskytovat podporu. Naším cílem je ušetřit Vám práci a optimálně pro Vás nastavit zdanění podniku. To je základem Vašeho úspěchu.

Bez ohledu na to, jak velký je Váš podnik, kvalifikovaně vedené finanční účetnictví patří k daňovým a obchodním povinnostem podnikatele. Nejde přitom jen o zobrazení podnikových procesů uplynulých měsíců a let, ale stejně tak důležité pro Vás je kontrolovat i za období kratší než rok, zda si Váš podnik vede úspěšně.

Samozřejmě za Vás v souladu se zákonem včas a správně vyřídíme veškeré záležitosti finančního účetnictví, jakož i předběžné  přiznání k dani z přidané hodnoty. Měsíční závěrky, individuální controllingové sestavy, srovnání plánovaných a dosažených ukazatelů a další vyhodnocení umožňují aktuální dostupnost zjišťovaných ukazatelů ekonomiky podniku. My s Vámi provedeme jejich analýzu a v případě potřeby společně stanovíme nutné kroky, které je třeba učinit.

Váš užitek: Máte vždy obsáhlý přehled o aktuální situaci svého podniku a můžete spolehlivě plánovat svou finanční a likvidní situaci.

Správně a včas – to jsou požadavky na vedení mzdového účetnictví podniku. Tak to očekávají zaměstnanci, správa sociálního zabezpečení i finanční úřad. Dostát těmto požadavkům pro Vás znamená velké nároky na čas a náklady.

Převezmeme za Vás kompletní mzdové účetnictví včetně vedení evidenčních listů a převzetí osobních dat. Zpracování Vašich podkladů přitom může probíhat na základě výměny podkladů v papírové formě nebo s využitím moderních digitalizačních systémů. V případě potřeby vypracujeme různá vyhodnocení, statistiky dovolených a nemocnosti a umožníme Vám mít neustále přehled o veškerých změnách v legislativě, zákonných lhůtách a daňových dopadech. Ukážeme Vám, jak lze minimalizovat Vaše náklady na zaměstnance a poskytneme Vám podporu při vnitropodnikových procesech i při externích kontrolách prováděných finančním úřadem nebo správou sociálního zabezpečení.

Výhoda pro Vás: Díky využívání externího mzdového účetnictví se můžete soustředit na své klíčové kompetence a spolehnout se na to, že veškeré účtování a platby týkající se mezd jsou provedeny řádně a včas.

Závěrky jakéhokoli druhu podléhají specifickým požadavkům, které jsou předepsány legislativou. Důležitou roli přitom hraje právní forma Vašeho podniku. Navíc je nutné zohlednit zvláštnosti Vašeho oboru.

Pro roční účetní závěrku zpracujeme Vaše účetní data a potřebné sestavy, které zohledňují veškeré povinné výkazy, zákonné předpisy a podnikové směrnice. Tato strukturovaná dokumentace hodnot a dat je základem pro podnikový audit a může být rovněž použita při řešení otázek daňové optimalizace nebo při analýze cizími třetími osobami, jako např. ratingovými agenturami nebo poskytovateli  úvěrů. Pro rating Vašeho podniku u úvěrových institucí je roční účetní závěrka důležitým nástrojem a je využívána jako rozhodující podklad při poskytování úvěrů. Doprovázíme Vás při příslušných jednáních s vaší bankou a na přání se účastníme Vašich jednání o roční závěrce.

Každoroční daňové přiznání je vždy na prvním místě v seznamu věcí, které musíte vyřídit – bez ohledu na to, zda jste fyzická osoba, spolek nebo malý či středně velký podnik.

V rámci našeho daňového poradenství Vás podporujeme v průběhu celého procesu – od zjišťování daňově relevantních dat, přes sestavení daňového přiznání, kontrolu rozhodnutí finančního úřadu, až po podnikovou daňovou kontrolu. Radíme Vám, abyste měli maximální přehled o možných finančních výhodách a nevýhodách. Zajistíme spolu s Vámi dodržení odpovídajících daňových lhůt a podporujeme Vás při odvolacích nebo žalobních řízeních i při daňových kontrolách. Naši odborní poradci tak činí partnersky, důvěrně a diskrétně.

Daňová konfigurace speciálně přizpůsobená právě Vám vytvoří základ pro docílení co nejlepšího řešení Vašich záležitostí a udržení Vašeho daňového zatížení na nejnižší úrovni.

Jako podnikatelka nebo podnikatel máte odpovědnost za více firem. Vedete různé pobočky nebo odpovídáte za různé projekty a obchodní oblasti.

Pro zvyšování hospodárnosti svého podniku musíte znát všechny náklady, detailně je přiřazovat a porovnávat je s výnosy. Přitom je důležité na základě aktuální situace podniku definovat ústřední pojmy „výdaje“, „náklady“, „příjmy“, „výnosy“ a vytvořit tak základ pro efektivní a správnou kalkulaci nákladů.

Naši zkušení poradci a poradkyně Vám pomáhají tento proces efektivně uzpůsobit, abyste jako základ pro strategické směrování Vašeho podniku mohli používat spolehlivá data.

Potřebujete naši podporu?

ZAVOLEJTE HNED A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU!