Auditorská činnost

K úlohám v oblasti auditorské činnosti patří ověření  ročních a koncernových účetních závěrek, nejrůznější mimořádné  kontroly a vypracovávání posudků zejména v rámci oceňování podniků.

Přitom je důležitá úzká, na důvěře založená spolupráce mezi Vámi, jako klientem, a námi jako poradenskou společností. Máme k dispozici nejen specifické odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti, ale také vhodné prostředky k tomu, abychom mohli číst a vyhodnocovat hodnoty  a fakta a porovnávat je s daty obvyklými pro dané odvětví. Víme, jak je důležité klást správné otázky, zohledňujeme to v našich hodnoceních a děláme tak pro Vás ze závěrek, rozvah, výkazů zisků a ztrát, výkazů z nákladového účetnictví a výkazů o peněžních tocích cenné zdroje informací.

Roční a koncernové účetní závěrky i rozvahy všeho druhu podléhají specifickým požadavkům, které jsou předepsány legislativou. To platí i pro dobrovolné kontroly.

Anochin, Roters & Kollegen je auditorská společnost certifikovaná v rámci zákonných a profesních předpisů. Naši zkušení auditoři a poradci auditují roční závěrky, i v rámci dobrovolných kontrol, pro podniky různých odvětví, právních forem a velikostí. Přitom na svou činnost nahlížíme nejen z hlediska splnění zákonných předpisů, ale také jako proces, který Vám poskytuje důležité informace o Vašem podniku.

Nákup nebo prodej podniku je vždy intenzivní a náročný proces – pro všechny zúčastněné.

Naši zkušení auditoři a poradci Vás v průběhu tohoto procesu budou provázet –důvěrně a jako partneři. Provedeme potřebné ocenění podniku, zjistíme tak kupní resp. prodejní cenu, a v případě potřeby provedeme due dilligence. Hodnoty  a fakta pro Vás zpracujeme svědomitě, průkazně a transparentně. Kromě toho Vás, pokud si to budete přát, budeme doprovázet na jednáních o kupní ceně a financování.

Profitujte z našich dlouholetých zkušeností s procesy převzetí podniků a s oceňováním podniků a využijte je k fundovanému a bezpečnému rozhodnutí.

Ať už má být při soudním vyrovnání stanovena přiměřená výše vypořádání pro odcházející společníky Vašeho podniku, nebo je zapotřebí ověření některé skutečnosti v rozhodčím řízení, je možné zadávat posudky pro všechny oblasti hospodářského řízení podniku.

Naši zkušení auditoři svědomitě zpracují hodnoty a fakta podle Vašich potřeb a osobně Vás doprovodí na jednání na místě a další důležitá jednání. Kromě toho zpracováváme posudky i pro civilní soudy.

Výhoda pro Vás: Můžete rozhodnutí přijmout fundovaně a opřít se přitom o nezávislý, nezaujatý a nestranný posudek.

Navíc provádíme četné znalecké posudky:

  • kontroly podle vyhlášky o makléřích a stavebnících (Makler- und Bauträgerverordnung, MaBV)
  • kontroly podle zákona o obnovitelných zdrojích energie (Erneuerbare Energien Gesetz, EEG)
  • kontroly licenčních poplatků (DSD, Interseroh atd.)
  • kontroly due diligence

(MabV)

Kontroly podle vyhlášky o makléřích a stavebnících

EEG

Kontroly podle zákona o obnovitelných zdrojích energie

DSD, Interseroh

Kontroly licenčních poplatků

Kontroly due diligence

Potřebujete naši podporu?

ZAVOLEJTE HNED A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU!