Poradci

Ve společnosti Anochin, Roters & Kollegen je pro nás důležité, abyste vždy, když potřebujete podporu, mohli přímo oslovit svého osobního poradce nebo poradkyni. Přitom nehraje roli, zda si přejete osobní zhodnocení k Vaší individuální otázce nebo obecné informace na speciální odborná témata. Vzhledem k tomu, že náš poradenský tým je nejen externě, ale i interně výborně propojen a má pro Vás připraveny speciální znalosti z nejrůznějších oborů, je možné v případě potřeby kdykoli přizvat k poradě odborně specializované kolegyně a kolegy z vlastních řad.

Naši jednatelé Stefan Anochin a Andreas Roters vedou vysoce kvalifikovaný mezinárodní poradenský tým 20 daňových poradců, 4 auditorů a 4 právníků (včetně odborného poradce pro obor mezinárodního daňového práva) na našich pracovištích v Německu, Polsku, České republice a Rakousku. Celkově pro naše klienty pracuje více než 100 zaměstnankyň a zaměstnanců.